Yabancılar İçin Türkçe

Eğitim Programlarımız

Üniversiteye için Türkçe Hazırlık Programları

Türkiye, uluslararası öğrenciler için önemli ve tercih edilen bir destinasyon haline geliyor. Öğretim dilinin Türkçe olduğu programlar da uluslararası öğrenciler arasında son derece popüler hale geliyor. TÖMER, Türkçe Hazırlık Programı Türkçe öğrenmek isteyen tüm uluslararası öğrencilere kapılarını açıyor. Yeni bir dil öğrenmek yeni bir maceraya atılmak anlamına geliyor. TÖMER, Türk üniversitelerinin lisans programlarında okumak isteyen herkesi dört gözle bekliyor. Uluslararası öğrenciler, bir derece programı okumayı ya da öğrenim görecekleri program veya üniversite hakkında karar vermeyi düşünmeseler bile dil hazırlık programına gelip katılabilirler.

Öğrenim dili Türkçe olan üniversite programlarına devam etmek için gerekli Türkçe dil yeterliliği kazandırmak için oluşturulmuş 1 öğretim yılı süreli bir programdır. Program Avrupa Dilleri Ortak Yeterlilik çerçevesinde oluşturulmuş 5 seviyeden oluşmaktadır.

A1 – Başlangıç

A2 – Temel Kullanıcı

B1 – Orta Seviye

B2 – Bağımsız Kullanıcı

C1 – İleri Seviye

Öğrenciler Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma alanlarında her kur gördükleri eğitimin sonunda yine aynı alanlarda kur sonu başarı sınavına girer ve başarılı olanlar bir üst kura devam etmeye hak kazanır. Kurları başarı ile bitiren öğrencilere TÖMER Türkçe Dil Yeterliliği Belgesi verilir. Her kur 120 saat ders ve destekleyici diğer çalışmaları içermektedir.