Programlar

Educatek Akademi Profesyonel Gelişim, Uzmanlık Sertifikaları ve Kısa Süreli Seminerler alanlarında kendi markası altında veya üniversitelerle işbirliği içerisinde gelişim programlarını hayata geçirmektedir.

 • Profesyonel Gelişim Programları

Programlarımızın kanıtlanmış başarısı ve uzmanlığımız ile kurumunuzun sürdürülebilir sonuçlar elde ederek hedeflerine varabilmesine yardım ediyoruz. Kurum ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonrasında hazırlanan eğitim programları uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Sunduğumuz çözümler kurumsal öğrenmenin sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal Eğitimler genel olarak aşağıdaki konuları kapsamakta olup, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak programlanmaktadır.

Yönetim Becerileri

Örgüt Geliştirme

Strateji ve Değişim

Pazarlama

Etik Konular

Muhasebe ve Denetim

Finans Eğitimleri

Sayısal Analiz ve Karar Verme

Ekonomiyi Anlamak

Üretim ve Kalite Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası Yönetim

Kişisel Gelişim

Eğitimler İşletmelere Özel, Genel Katılıma Açık ve Bireye Özel olmak üzere üç ayrı şekilde düzenlenmektedir. Genel Katılıma Açık Eğitimler güncel olarak web sitemizde ve farklı mecralarda ilan edilmektedir. Eğitimler hem kurumların üst yönetimi için yönetim geliştirme programları hem de kurumların işgücü yetkinliğini geliştirmeye yönelik programlar olarak yürütülmektedir.

Kurumların öğrenen organizasyonlar olarak işlevlerini sürdürebilmesi ve öğrenme deneyimlerini diğer çalışanlara aktarabilmeleri amacıyla kurumlara özel akademi oluşturulmakta ve bu çalışmalar ayrıca e-öğrenme portallarıyla desteklenmektedir.

 • Uzmanlık Sertifikaları

Aşağıda belirtilen alanlarda istihdam odaklı mesleki programlar sınmaktayız.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Profesyonel Yöneticilik

Dış Ticaret

Eğiticinin Eğitimi

Yönetici Asistanlığı

Girişimcilik

Proje Yönetimi

 • Kısa Süreli Seminerler

Lojistik, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi Seminerleri

 • Depo ve Aktarma Merkezi Yönetimi
 • Envanter Kontrol Teknikleri
 • Etkili Tedarik Zinciri İletişiminin Geliştirilmesi
 • Etkili Üretim Teknikleri
 • Filo Yönetimi
 • Günümüz Tedarik Zinciri İçin Strateji Ve Taktikler
 • Lojistik Sektöründe Etkin Satış Teknikleri
 • Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
 • Malzeme / Kapasite İhtiyaç Planlama (MRP /CRP)
 • Operasyon Yönetiminde E-Ticaret
 • Satınalma Yönetimi
 • Satış ve Operasyon Planlama
 • Talep Planlama Ve Talep Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Sürecinde Müşteri Odaklılık
 • Tehlikeli Madde Lojistiği
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Sürekli İyileştirme
 • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)
 • Yalın Tedarik Zinciri
 • Yalın Yönetim

Genel Yönetim, İKY ve Kişisel Gelişim Seminerleri

 • Değişim Yönetimi
 • Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Etkili Sunuş Ve İletişim
 • İnsan Kaynakları Seçimi, Yerleştirilmesi Ve Görüşme Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Uygulamalar
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesi
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Zaman Yönetimi

Pazarlama ve Satış Seminerleri

 • Etkili Bayi, Kanal ve Müşteri Yönetimi
 • Etkili Satış Teknikleri
 • Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Satış Becerilerini Geliştirme
 • Müşteri Odaklı Yerel Pazarlama
 • Saha Takım Çalışması ve Çatışma Çözümü
 • Satış Koçluğu
 • Satışta Pazarlık, İkna ve Görüşme Teknikleri
 • Soğuk ve Sıcak Satışta Müşteri İlişkilerinin Etkin Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Finans Seminerleri
 • Dış Ticaret Muhasebesi
 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama Yöntemleri Ve Bütçeler
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Bilgileri
 • İhracat ve İthalat Uygulamaları

 

 • Yabancı Dil Programları

Educatek’in geniş eğitim yelpazesi içerisinde kurumların ve bireylere yönelik yabancı dil programları da yer almaktadır. Educatek dil eğitimi programları, kurumların ve bireylerin küresel iş yaşamının liderleri arasına girmelerini sağlama amacı taşıyor.

İngilizce

Genel İngilizce

İş İngilizcesi

Sektörel İngilizce

Özel Dersler

Konuşma Sınıfları

TOEFL, TOEIC; IELTS Eğitimleri

Seyahat İngilizcesi

Almanca

Fransızca

İtalyanca

İspanyolca

Çince

Japonca

Rusça

ICU English

Educatek Internete Dayalı Uzaktan Öğretim konusundaki deneyim ve uygulamaları ile zamanı dar profesyonellere de yabancı dil öğreniminde yetkin çözümler sunuyor.