Programlar

Eğitim Programlarımız

Educatek Akademi

Educatek Akademi Profesyonel Gelişim, Uzmanlık Sertifikaları ve Kısa Süreli Seminerler alanlarında kendi markası altında veya üniversitelerle işbirliği içerisinde gelişim programlarını hayata geçirmektedir.


Yükseköğretim Öğretim Elemanı Yetiştirme Kursu

Türkiye – Birleşik Krallık – Avrupa üniversitelerinde Öğretim Elemanı kariyeri için yeterlilik sağlayan bir eğitim programı

Programlarımızın kanıtlanmış başarısı ve uzmanlığımız ile kurumunuzun sürdürülebilir sonuçlar elde ederek hedeflerine varabilmesine yardım ediyoruz. Kurum ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonrasında hazırlanan eğitim programları uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Sunduğumuz çözümler kurumsal öğrenmenin sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal Eğitimler genel olarak aşağıdaki konuları kapsamakta olup, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak programlanmaktadır.

Yönetim Becerileri, Örgüt Geliştirme, Strateji ve Değişim, Pazarlama, Etik Konular, Muhasebe ve Denetim, Finans Eğitimleri, Sayısal Analiz ve Karar Verme, Ekonomiyi Anlamak, Üretim ve Kalite Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Yönetim, Kişisel Gelişim

Eğitimler İşletmelere Özel, Genel Katılıma Açık ve Bireye Özel olmak üzere üç ayrı şekilde düzenlenmektedir. Genel Katılıma Açık Eğitimler güncel olarak web sitemizde ve farklı mecralarda ilan edilmektedir. Eğitimler hem kurumların üst yönetimi için yönetim geliştirme programları hem de kurumların işgücü yetkinliğini geliştirmeye yönelik programlar olarak yürütülmektedir.

Kurumların öğrenen organizasyonlar olarak işlevlerini sürdürebilmesi ve öğrenme deneyimlerini diğer çalışanlara aktarabilmeleri amacıyla kurumlara özel akademi oluşturulmakta ve bu çalışmalar ayrıca e-öğrenme portal’larıyla desteklenmektedir.

Aşağıda belirtilen alanlarda istihdam odaklı mesleki programlar sınmaktayız.

 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Pazarlama, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Profesyonel Yöneticilik
 • Dış Ticaret
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Yönetici Asistanlığı
 • Girişimcilik
 • Proje Yönetimi
 • Lojistik, Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi Seminerleri
 • Depo ve Aktarma Merkezi Yönetimi
 • Envanter Kontrol Teknikleri
 • Etkili Tedarik Zinciri İletişiminin Geliştirilmesi
 • Etkili Üretim Teknikleri
 • Filo Yönetimi
 • Günümüz Tedarik Zinciri İçin Strateji Ve Taktikler
 • Lojistik Sektöründe Etkin Satış Teknikleri
 • Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
 • Malzeme / Kapasite İhtiyaç Planlama (MRP /CRP)
 • Operasyon Yönetiminde E-Ticaret
 • Satınalma Yönetimi
 • Satış ve Operasyon Planlama
 • Talep Planlama Ve Talep Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Sürecinde Müşteri Odaklılık
 • Tehlikeli Madde Lojistiği
 • Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve Sürekli İyileştirme
 • Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)
 • Yalın Tedarik Zinciri
 • Yalın Yönetim
 • Genel Yönetim, İKY ve Kişisel Gelişim Seminerleri
 • Değişim Yönetimi
 • Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Etkili Sunuş Ve İletişim
 • İnsan Kaynakları Seçimi, Yerleştirilmesi Ve Görüşme Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Uygulamalar
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesi
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış Seminerleri
 • Etkili Bayi, Kanal ve Müşteri Yönetimi
 • Etkili Satış Teknikleri
 • Müşteri İlişkilerinde İletişim ve Satış Becerilerini Geliştirme
 • Müşteri Odaklı Yerel Pazarlama
 • Saha Takım Çalışması ve Çatışma Çözümü
 • Satış Koçluğu
 • Satışta Pazarlık, İkna ve Görüşme Teknikleri
 • Soğuk ve Sıcak Satışta Müşteri İlişkilerinin Etkin Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Finans Seminerleri
 • Dış Ticaret Muhasebesi
 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama Yöntemleri Ve Bütçeler
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Temel Finans Bilgileri
 • İhracat ve İthalat Uygulamaları