Howard Gardner: Öğrencilere Analiz Etmeyi Değil, “Sentezlemeyi” Öğretin